AFILIJACIJA

 

1. ŠTO JE PROTEOS AFILIJACIJA?

Proteos program “Afilijacija” predstavlja jednostavan i obostrano učinkovit model suradnje između Proteos usluge d.o.o. i zainteresiranih partnera, pravnih ili fizičkih osoba, s ciljem promocije i ostvarivanja prihoda kroz promociju Proteos brenda.

Temeljen je na web tehnologiji kolačića, te je kao takav podložan svim prednostima i nedostacima internet kolačića. Također, podložan je kontinuiranim izmjenama relevantnih uredbi EU i povezanih zakona o internet trgovini, zaštiti osobnih podataka, dijeljenju sadržaja i ostalim pravnim aktima. 

Suradnja kroz program se ostvaruje dijeljenjem poveznica Proteos web stranice putem web stranica partnera, e-mail newslettera, kanala na društvenim mrežama i ostalim legalnim načinima u domeni poslovanja ili habitusa zainteresiranog partnera. 

Sav sadržaj koji se dijeli autorski pripada Proteos usluge d.o.o. i mora biti podijeljen u izvornom obliku. 

 

2. KAKO DA ZARADIM OD PROTEOS AFILIJACIJE?

Afilijacijskom partneru pripada Ugovorom dogovorena provizija od svake narudžbe Proteos proizvoda ostvarene kroz afilijacijsku poveznicu. Provizija se ostvaruje tek kada posjetitelj napravi narudžbu na Proteos.hr web stranici.

Provizija može biti isplaćena isključivo u novcu i isključivo na žiro račun partnera. Partner je za isplaćenu proviziju dužan ispostaviti R1 račun Proteos usluge d.o.o. izdan u skladu sa važećim poreznim zakonima.

O svim narudžbama koje su iz nekog razloga stornirane ćemo pravovremeno obavijestiti afilijacijskog partnera i za njih neće biti isplaćena provizija.

Posjeta Proteos.hr web stranici putem afilijacijske poveznice, a bez konačnog obavljanja narudžbe unutar 30 dana čuvanja kolačića, neće biti na ijedan način financijski evidentirana, niti će afilijacijski partner za nju dobiti proviziju.

 

3. KAKO AFILIJACIJSKI SUSTAV TEHNIČKI FUNKCIONIRA?

Proteos.hr web stranica putem web kolačića prati kojim kanalom je posjetitelj pristupio web stranici. Ukoliko osoba posjeti Proteos.hr web stranicu putem poveznice objavljenje na kanalu afilijacijskog partnera i napravi narudžbu, narudžba se pripisuje afilijacijskom računu partnera.

Afilijacijski kolačići stoje zapamćeni 30 dana.

Svaka osoba koja je inicijalno došla na Proteos.hr web stranicu putem afilijacijski objavljene poveznice i ne napravi odmah narudžbu, nego je sa istog web programa napravi unutar 30 dana roka trajanja kolačića, će biti automatski prepoznata i narudžba će također biti pripisana afilijacijskom računu partnera.

Proteos.hr web stranicu nije moguće pregledavati, niti obaviti narudžbu ukoliko posjetitelj ne prihvati potpunu Proteos politiku kolačića.

Svi afilijacijski partneri stoga imaju garanciju da će svaka narudžba napravljena putem istog web pretraživača korisnika unutar 30 dana od klika na poveznicu biti registrirana u afilijacijskom računu partnera.

Ukoliko korisnik posjeti Proteos.hr web stranicu kroz poveznicu afilijacijskog partnera u jednom web pretraživaču ili uređaju, a narudžbu napravi sa potpuno drugog web pretraživača, anonimnim načinom pretraživanja ili nekog drugog uređaja bez da je stranici sa tog uređaja prethodno pristupio kroz poveznicu afilijacijskog partnera, tada zbog nedostatka kolačića tehnički nemamo načina kako povezati narudžbu sa računom afilijacijskog partnera i ona neće biti pripisana afilijacijskom partneru, niti za nju možemo isplatiti proviziju.

 

4. KAKO PRISTUPITI PROTEOS AFILIJACIJI?

Afilijacijski partner se postaje sklapanjem Ugovora o afilijaciji sa Proteos usluge d.o.o.

Za pristupiti afilijaciji potrebno je ispuniti i potpisati Zahtjev na ovom linku, te ga poslati na našu adresu Proteos usluge d.o.o., Čulinečka cesta 123, 10000 Zagreb. U roku 48 sati ćemo zahtjev obraditi, te Vas o tome obavijestiti putem e-maila. 

Proteos usluge d.o.o. zadržava pravo u specifičnim okolnostima (terenski rad, prezentacije, sajmovi) odobriti pristup programu samo na temelju ovjerenog Ugovora o afilijaciji, bez ispunjavanja zahtjeva. 

Programu mogu pristupiti sve pravne ili fizičke osobe koje:

  • (za fizičke osobe) su starije od 18 godina i nisu oduzete radne sposobnosti 
  • (za pravne osobe) obavljaju registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj, EU ili trećim zemljama. Ukoliko obavljaju djelatnost u EU moraju imati vidljiv EU VAT broj. Ukoliko obavljaju djelatnost u trećim zemljama potrebno je da nam dostave pravni dokument po kojem se može provjeriti validnost registracije.

Za pristupanje programu potrebno je da nam u ispunjenom Zahtjevu detaljno predložite Vaš plan gdje i kako planirate dijeliti i raspolagati našim poveznicama, Vaše dosadašnje iskustvo u sličnim aktivnostima i sve ostale informacije za koje mislite da bi mogle biti od koristi kako bismo Vaš zahtjev ocijenili i odobrili kao opravdan i potencijalno marketinški isplativ.  

Ukoliko zahtjev bude pozitivno obrađen, na Vašu e-mail adresu ćemo poslati Ugovor o afilijaciji koji je potrebno da isprintate, potpišete (za pravne osobe i pečatirate), te pošaljete poštom na našu gore navedenu adresu.

Sa naše strane potpisan i pečatiran Ugovor zajedno sa pristupnim podacima i detaljnim uputama za realizaciju suradnje ćemo Vam poslati poštom na Vašu adresu.

Ukoliko zahtjev bude negativno obrađen dobit ćete detaljno objašnjenje zašto zahtjev nije prihvaćen.

 

5. JE LI DIJELJENI SADRŽAJ BESPLATAN?

Afilijacijski partneri su ovlašteni potpuno besplatno dijeliti sadržaj Proteos.hr web stranice samo putem dogovorenih kanala i isključivo u izvornom obliku, uz jasno naznačenu afilijacijsku poveznicu.

Proteos usluge d.o.o. neće na ijedan način teretiti afilijacijskog partnera za podijeljeni sadržaj, čak i ako se ne ostvari ijedna kupovina putem afilijacijskih poveznica partnera. Naš jedini uvjet po pitanju dijeljenja sadržaja je dijeljenje na Ugovorom propisan način.

Svaka zloupotreba, preinaka ili bilo koji drugi oblik manipulacije sa sadržajem izvan okvira afilijacijskog programa i bez prethodne suglasnosti Proteos usluge d.o.o. rezultirat će automatskim raskidom Ugovora o afilijaciji i eventualnim pravnim posljedicama. 

 

6. ODGOVARAM LI ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA NA PROTEOS.HR?

Afilijacijski partneri će dobiti podatke samo o financijskom iznosu pojedine narudžbe koje je naš sustav putem kolačića povezao sa njihovim afilijacijskim računom.

Afilijacijski partneri nisu ovlašteni, niti će doći u kontakt sa ikakvim osobnim podacima kupaca. Afilijacijski partneri su time zaštićeni od svake brige i odgovornosti o zaštiti osobnih podataka ili politike kolačića između posjetitelja i Proteos.hr web stranice.

Zaštita osobnih podataka kupaca na Proteos.hr web stranici i politika kolačića je jedino i isključivo odgovornost Proteos usluge d.o.o.

Jedina briga i odgovornost afilijacijskih partnera je redovito održavati vlastite internetske kanale i dijeliti Proteos.hr sadržaj u skladu sa Ugovorom o afilijaciji.